JUDr. Vendula Flajšhansová

JUDr. Vendula Flajšhansová působila od 1. 11. 2001 jako advokátka v Plzni. Soudním exekutorem byla jmenována ministrem spravedlnosti dne 19. 11. 2004, vlastní činnost soudního exekutora zahájila dnem 1. 1. 2005. V seznamu exekutorů vedeném Exekutorskou komorou ČR je zapsána pod č. 121.

JUDr. Ivo Luhan

JUDr. Ivo Luhan působil od 1. 1. 1987 jako advokát v Plzni. Soudním exekutorem byl jmenován ministrem spravedlnosti dne 13. 11. 2002, vlastní činnost soudního exekutora zahájil dnem 1. 1. 2003. V seznamu exekutorů vedeném Exekutorskou komorou ČR je zapsán pod č. 099.

Personální obsazení, technické zázemí a softwarové vybavení Exekutorského úřadu Plzeň-sever a Praha 1, jakož i dlouholeté zkušenosti obou soudních exekutorů v oblasti vymáhání pohledávek jsou zárukou řádného vedení exekučního řízení a zvládnutí prakticky jakéhokoliv množství exekucí.

Sídlo

Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň

IČ: 66250391
DIČ: CZ7461252194

Tel.: 377 532 479
DS: 5bwg8d9
E-mail: podatelna@exekutori.com (PGP klíč)
Zástupce exekutora: JUDr. Ivo Luhan

Pokladna otevřena v době úředních hodin.
Nahlížení do spisu v době úředních hodin po předchozí domluvě.

Úřední hodiny

Po 8:00 - 14:00
Út 8:00 - 14:00
St 8:00 - 14:00
Čt 8:00 - 14:00
-

Sídlo

Karlovo nám. 17
120 00 Praha 2

IČ: 66201501
DIČ: CZ6105141130

Tel.: 296 333 728
DS: f7gg8py
E-mail: praha@exekutori.com (PGP klíč)
Zástupce exekutora: JUDr. V.Flajšhansová

Pokladna otevřena v době úředních hodin.
Nahlížení do spisu v době úředních hodin po předchozí domluvě.

Úřední hodin

Po 8:00 - 12:00, 13:00-16:00
Út -
St 8:00 - 12:00, 13:00-16:00
Čt -
-