Dražba movitých a nemovitých věcí

Na níže uvedených odkazech naleznete seznam elektronických dražeb příslušného exekutorského úřadu.

EÚ Plzeň-sever - JUDr. Vendula Flajšhansová
EÚ Praha 1 - JUDr. Ivo Luhan